Brankári
Stella
Hladíková
Dominika
Karlíková
Nina
Majzúnová
Obrancovia
Simona
Masárová
Mária
Menkeová
Karin
Kozlová
Tamara
Ábelová
Kristína
Houdeková
Dominika
Šuhajdová
Michaela
Horváthová
Romana
Danihelová
Záložníci
Sabina
Haydary
Kristína Ľudmila
Dvornická
Martina
Olšová
Žofia
Soókyová
Sabina
Houdeková
Helena
Krajčírová
Sabrina
Petrušová
Pavlína
Vrbová
Vanessa
Jačová
Útočníci
Gabriela
Matejová
Patrícia
Mikulíková